အမ်ဳိ း ေစာင္႔ ဥပေဒ (ကုိကုိလင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္)

 

ကနက္ရွင္မေကာင္း၍စာမဖတ္နဳိင္လွ်င္ေအာက္ပါလင္႔တစ္ခုခုကုိႏွိပ္၍ဖတ္နဳိင္ပါသည္။

View this document on Scribd

Download here: Myo Saung Law

Advertisements
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s